İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #745957

1991 yılında iktisat alanında Nobel ödülü kazanan ve Firmanın Doğası isimli makalesiyle tanınan Yeni Kurumcu İktisat ekolüne bağlı iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Ronald Coase

John Bates Clark

Gustav Schmoller

John Rogers Commons

Wesley C. Mitchell


Yanıt Açıklaması:

1991 yılında iktisatta Nobel ödülünü alan Ronald Coase’un, 1937 yılında kaleme aldığı Firmanın Doğası isimli makalesine dayanmaktadır. Coase bu makalesinde, üretim faktörlerinin serbestçe alınıp satıldığı iyi işleyen bir piyasa organizasyonu olmasına rağmen neden üretici birim olarak firmanın ortaya çıktığını, yani neden üretimin doğrudan piyasada değil de firma özelinde yapıldığını işlem maliyetleri çerçevesinde
açıklamaktadır. Bu makalede Coase’un ileri sürdüğü temel tez, firmanın varoluş nedeni, piyasaya göre işlem maliyetlerini azaltmasıdır. Dolayısıyla işlem maliyetlerini azaltan firma başarı şansını kazanmaktadır.Coase daha sonra,1960 yılında kaleme aldığı Sosyal Maliyet Sorunu isimli makalesinde ise, sıfır işlem maliyeti olduğu varsayımı altında dışsallık ve mülkiyet hakları sorununun nasıl çözülebileceğini göstermeye çalışmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum