İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #749293

Marjinal analiz kavramı kim tarafından formule edilmiştir?


Adam Smith

Alfred Marshall

Stanley Jevons

Augustin Cournot

F. Herman Gossen


Yanıt Açıklaması:

Klasik iktisattan neoklasik iktisada geçişi sağlayan faktörlerden en önemlisi, ekonomik karar süreçlerinin toplam değerlerle değil marjinal değerlerle açıklanmasını öngören marjinal analizdir. Bu yeni akımın temel ilgi noktası, ekonominin temel iki aktörü olan tüketici ve üreticilerin karar verme mekanizmalarının ve bunun sonucu olarak ekonominin işleyişinin nasıl
açıklanabileceğidir. 1890 yılında da Alfred Marshall bu yeni analitik kavramın kullanıldığı tam bir teori formüle etmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum