İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #749389

Aşağıdakilerden hangileri Neoklasik Faiz ve Değer Teorisi düşünürleri arasında yer alır? I- Eugen Von Böhm-Bawerk  II- Knut Wicksell III- Irving Fisher IV- Edward Hastings Chamberlin V-  Alfred Marshall


I-II-III-IV-V

I-II-III-IV

I-II-III

II-III-IV-V

II-III-V


Yanıt Açıklaması:

Neoklasik Faiz ve Değer Teorisi


Marjinalistler ve Marshall tüketim malları piyasasında denge koşulları üzerine eğilmişlerdi. Sermaye, yatırım ve faiz ilişkisine ilişkin yaklaşımları olmakla
birlikte daha çok göreli fiyatları konu edinmiş, fiyatlar genel düzeyindeki değişimler, dolayısıyla enflasyon veya deflasyon veya faiz oranlarındaki değişim
ana ilgi konusu değildi. Bu yöndeki önemli çalışmalar ikinci kuşak içinde yer alan Böhm-Bawerk, Wicksell ve Fisher tarafından yapılmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum