İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1087410

İktisadi düşüncede önemli yer tutan Keynes yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Keynesyen yaklaşım Ortodoks İktisadı’nın en önemli yaklaşımıdır.

Keynes’in fikirleri Neo klasik iktisada bir tepki olarak doğmuştur.

Keynesyen yaklaşım iktisadi düşüncenin en önemli okullarından birisidir.

Keynes Neo Klasik okulun hiç bir varsayım ve yöntemini kesinlikle kullanmamıştır.

Keynesyen yaklaşım John Maynard Keynes tarafından 1936’da yazılan “İstihdam, faiz ve paranın genel teorisi” adlı kitap ile başlamıştır.


Yanıt Açıklaması:

Keynesyen yaklaşım iktisadi düşüncenin en önemli okullarından biridir. Bu okul John Maynard Keynes tarafından 1936’da yazılan “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi” adlı kitapla başlar ve halen Ortodoks İktisat’ın içinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bizzat Marshallyan gelenek içinde yetişen Keynes’in fikirleri Neo Klasik İktisat’a bir tepki niteliğindedir. Her ne kadar Keynes Neo Klasik okulun bazı yanlarını sert bir şekilde eleştirse de bu okulun bazı varsayım ve yöntemlerini kullanmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum