İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1089142

1929 Büyük buhran sonuçları itibariyle milyonlarca insanı etkilemiştir ve kriz büyük bir yoksulluğa ve sefalete sebep olmuştur, bu durumun sonucunda Klasik iktisadın bütün öğretilerinin işe yaramadığı anlaşılmıştır buna göre sonuç olarak neye ulaşılmıştır?


Kriz yıllarında pek çok Amerikalı iktisatçı krizden çıkartacak politikalar geliştirmiştir.

Federal hükümetin devlet harcamalarını artırarak bütçe açığı vermesi sorun olmuştur.

Bayındırlık programları oluşturulmalıdır ve merkez bankası kredi kanalını gevşetmelidir.

Ekonomideki tüm sorunlarla etkin bir biçimde mücadele edecek devlet kontrolüne ihtiyaç vardır.

Kamu harcamaları kısılarak toplam harcamalar azaltılmıştır ve gelirdeki artışlar minimum düzeye indirilmiştir


Yanıt Açıklaması:

Sonuçta milyonlarca insanı etkileyen kriz büyük bir yoksulluk ve sefalete neden oldu. Bu durumlar Klasik İktisat’ın öğretilerinin işe yaramadığına ve ekonomideki tüm bu sorunlarla etkin bir şekilde mücadele edecek devlet kontrolüne ihtiyaç duyulduğuna işaret ediyordu.

Yorumlar
  • 0 Yorum