İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1091392

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik gelişme ve istikrarla ilgili olarak Monetarizmin iddiasıdır?


Para talebi fonksiyonu kısa ve uzun dönemli ayrımları belirtilerek yapılandırılmalıdır.

İsteğe bağlı politikalara bağlı olarak para ve maliye politikalarının etkisiz olduğu yapılar geçicidir.

Ekonomik gelişme ve istikrar gerçekte dolaşımda olan para miktarı üzerinden yönetilerek sağlanmalıdır.

Adam Smith’in görüşlerine bağlı kalarak siyasal iktisadı ön plana almak ve paranın uzun dönemli etkisizliğini gidermek önemlidir.

Piyasa kendiliğinde tam istihdamı sağlayabilir bunu8n için gerekli olan ekonominin insanların gereksinimlerini karşılama yeteneğine güvenmektir.


Yanıt Açıklaması:

Klasik iktisatçıları paranın yansızlığı (nötr) ilkesini uzun dönemde kabul etmekle beraber, paranın kısa dönemde etkili olduğunu kabul etmektedirler. Ekonomide para uzun dönemde etkisiz ise para stokundaki yüzdesel artışlar, uyum sürecinden sonra reel değişkenler üzerinde, örneğin üretim ya da tüketim miktarında veya nispi fiyatları etkilemeksizin sadece aynı oranda fiyatlar genel düzeyinin artmasına neden olurlar. Bu nedenle Monetarizm, ekonomik gelişmenin ve istikrarın gerçekte dolaşımdaki para miktarı üzerinden yönetilmesini talep etmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum