İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1249983

Keynes'e göre tüketim neyin fonksiyonudur?


Faizlerin

İstihdamın

Para arzının

Gelirin

Beklentilerin


Yanıt Açıklaması:

Keynes tüketim ve gelir arasındaki ilişkiyi incelerken insan doğasına vurgu yapmıştır. Keynes'e göre insanların geliri arttığında tüketimlerini arttırırlar fakat tüketimlerini gelirlerindeki artış miktarından daha az miktarda arttırırlar.
(C) tüketim ve (Y) geliri ifade etmek üzere, gelir ile tüketim arasında pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur. Yani gelir arttıkça tüketim de artar. Tüketim fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanabilir:


C = f (Y)

Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum