İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1250140

Marjinal tüketim eğiliminin 0,80 olduğu bir ekonomide, devlet harcamalarındaki 100 birimlik bir artış, milli gelirde ne kadarlık bir artış yaratacaktır?


100

200

300

400

500


Yanıt Açıklaması:

Gelirin tüketime gitmeyen kısmı tasarrufa ayrılacağına göre, marjinal tüketim eğilimi 0, 80 ise, marjinal tasarruf eğilimi (MPS) 0,20 olacaktır (MPS=1-0,80=0,20)

MPS'yi çarpan formülünde yerine koyduğumuzda; k=1/0,20=5 olacaktır. Yani çarpanın değeri 5'tir. Bunun anlamı harcama artşı kendisinden 5 kat daha fazla gelir artışına yol açar. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum