İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1250171

Keynes'e göre kriz dönemlerinde para politikasının etkinliğini olumsuz etkileyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Merkez bankasının bağımsızlığı

Likidite tuzağı

Sermayenin marjinal etkinliği

Marjinal tüketim eğilimi

Marjinal tasarruf eğilimi


Yanıt Açıklaması:

Devlet kriz dönemlerinde genişletici para politikası aracılığıyla faiz oranlarının düşmesini sağlayarak özel yatırımların artmasını sağlayabilir. Fakat faiz oranlarını düşürürken de bazı sınırlılıklar ortaya çıkmaktadır. Likidite tercihi (para talebi) eğrisi faiz oranlarının çok düşük olduğu seviyelerde oldukça yatıklaşmaktadır. Bu durumda merkez bankası tarafından piyasaya sokulan yeni parayla kişiler tahvil satın almak yerine ellerinde atıl vaziyette tutmaktadırlar, bu seviyeden sonra faiz oranı daha fazla düşmemektedir. Keynes'in likidite tuzağı olarak adlandırdığı bu şartlarda ciddi bunalımlarla mücadele etmekte para politikası etkililiğini yitirmektedir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum