İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1367188

 1. Devletin ekonomik hayat üzerindeki ayrıntılı müdahaleleri ortadan kaldırılmalıdır.
 2. Destekleme alımlarına son verilmelidir.
 3. Genel fiyat ve ücret kontrollerine son verilmelidir.
 4. Kamu toplu konut yapımı ve konut yapımını desteklemeye yönelik yardım programları teşvik edilmelidir.

Yukarıdakilerden hangileri Monetarizm'in temsilcisi Milton Friedman'ın önerilerindendir?


I ve II

II ve III

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Neoliberal düşüncenin çağımızdaki güçlü temsilcisi Milton Friedman aşağıdaki bazı önerileri ile dikkatleri çekmiş ve liberal ekonomik düşüncenin ekonomik hayata getirdiği alternatifleri açıklamıştır. Friedman’ın ekonomik önerilerinden bazıları şunlardır:

 • Devletin ekonomik hayat üzerindeki ayrıntılı müdahaleleri ortadan kaldırılmalıdır.
 • Destekleme alımlarına son verilmelidir.
 • Genel fiyat ve ücret kontrollerine son verilmelidir.
 • Kamu toplu konut yapımı ve konut yapımını desteklemeye yönelik yardım programları teşvik değil iptal edilmelidir.

Bunlar dışında ise:

 • Piyasanın işleyişini engelleyen ve yeni girişimlerin kurulması konusunda cesaret kırıcı olan sübvansiyonlara son verilmelidir.

 • Enflasyonu kamçılamaktan ve daha önce hiç görülmemiş derecede yüksek bir istikrarsızlık meydana getirmekten başka bir yararı olmayan parasal reformlar, hükümetlerin inisiyatif kullanamayacakları sağlam esaslara bağlanmalıdır.
 • Devletin sosyal güvenlik kurumları aracılığı ile topladığı fonlar, sorunları çözmede çare olamaz. Devlet bu işlerle uğraşmamalıdır.
 • İthal kotaları ve ihracat kısıtlamaları kaldırılmalıdır.
 • Belli işlerin ve mesleklerin ruhsat ile sınırlandırılması uygulamasından vazgeçilmelidir. 
 • Ulusal parkların, posta taşıma hizmetlerinin ve paralı otoyolların devlet mülkiyetinde olması ve işletilmesi devletçe yapılmamalıdır.
 • Bunlarla birlikte devletin yapacağı işler de bulunmaktadır.
 • Devlet teknik tekelleri engellemeli, ekonomik oyunun kurallarının uygulanmasını sağlamalı ve ihtilaflarda hakemlik yapmalı, rekabeti geliştirmeli, parasal çerçeveyi sağlamalı.
Yorumlar
 • 0 Yorum