İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #558855

Doğal işsizlik oranı ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?


Ekonomi her zaman klasiklerin iddia ettiği gibi tam istihdam düzeyinde dengededir.

Yeni Klasik İktisat Teorisinin öne sürdüğü bir kavramdır.

Doğal bir işsizlik oranını devlet sürekli olarak ortadan kaldırabilir.

Asgari ücret, işsizlik tazminatı gibi piyasa dışı uygulamalar uzun vadede işsizliğin azaltılmasını sağlar.

İnsanların daha iyi bir iş arama neticesinde belirli bir süre işsiz kalmasıyla oluşur.


Yanıt Açıklaması:

Monetaristler, insanların daha iyi bir iş arama veya işsizlik yardımından yararlanmaları neticesinde belirli bir süre işsiz kalabileceklerini, böylece ekonomide her an bir “doğal işsizlik” olabileceğini öne sürmüşlerdir. Doğal işsizlik hipotezinde, ekonomi her zaman kasiklerin iddia ettiği gibi tam istihdam düzeyinde dengede değildir. Doğal işsizlik oranı ekonominin yapısal özelliklerini ve iş gücü piyasasının koşullarını yansıtan bir olgu olup işsizliğin azaltılması uzun vadede bu koşulların iyileştirilmesine (örneğin, iş gücü piyasalarının tam rekabet koşullarına kavuşturulması, asgari ücret, işsizlik tazminatı gibi piyasa dışı uygulamaların kaldırılması) bağlıdır. Cevap E şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum