İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #649639

Aşağıdaki hangi iktisatçı tarihçi okulun öncülerinden birisidir?


Karl Marx

Joseph Proudhon

Georges Sorel

Gustov Schmollar

Simonde de Sismondi


Yanıt Açıklaması:

19. Yüzyılda soyutlamacı ve neoklasik iktisada ilk tepkiler Tarihçi Okul tarafından verilmiştir. Tarihçiler, zaman ve mekândan bağımsız bir iktisadi açıklamanın olamayacağını ifade ederler. Gustav Schmollar, Alman Tarihçi Okulun genç kuşağının önde gelen öncülerinden birisidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum