İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #738411

I- Cournot - Monopol teorisi II- Thünen - Marjinal verimlilik III- Gossen - Azalan marjinal fayda yasası IV- Piero Sraffa - Emek değer teorisi Yukarıda verilen iktisatçılar ve literatüre katkıları ile ilgili eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Firma davranışlarının çözümlenmesinde marjinal değerleri kullanan ve monopol teorisine ilk önce katkıda bulunan Augustin Cournot (1801-1877); Soyutlanmış Devlet isimli eserinde marjinal verimlilik teorisinin ipuçlarını taşıyan görüşler ileri süren Johann H. Von Thünen (1783-1850); azalan marjinal fayda, tüketici artığıve fiyat farklılaştırılması gibi konularda önemli katkıları olan Jules
Dupuit (1804-1866) gibi isimler marjinalizmin erken öncüleri arasında yer almışlardır. Bu öncüler arasında, özellikle sübjektif değer teorisinin kurucusu kabul edilen ve tüketici davranışları ve talep teorisi bakımından önem taşıyan katkıları bulunan F. Herman Gossen (1854) özellikle dikkati çekmektedir. İktisatta azalan marjinal fayda yasası’nı ilk formüle eden kişi Gossen’dir. Gossen’in birinci yasası denilen bu ilkeye göre, bir malın tüketimi arttıkça tüketimde kullanılan her ilave malın faydası bir öncekine göre daha düşük olur.

Yorumlar
  • 0 Yorum