İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #739856

Aşağıdakilerden hangisi, insanların tercihlerini yaparken kendilerine en az maliyet yükleyecek ve en fazla fayda ve kazanç sağlayacak seçenekleri tercih etmelerini ifade eder?


Rasyonellik

Maksimizasyon

Marjinalizm

Marjinal fayda

Denge


Yanıt Açıklaması:

İnsanların tercihlerini yaparken kendilerine en az maliyet yükleyecek ve en fazla fayda ve kazanç sağlayacak seçenekleri tercih etmeleri "rasyonellik ilkesi" olarak tanımlanmaktadır. Rasyonellik ilkesi, maksimizasyon ilkesiyle beraner neoklasik iktisadın iki temel aksiyomundan biridir. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum