İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #964986

Birey davranışlarının içinde bulundukları kurumsal kısıtlar bilinmeden anlaşılamayacağını, bu nedenle de iktisadi hayattaki rollerin açıklanması gerektiğini savunan ekol aşağıdakilerden hangisidir?


Eski kurumcu iktisat

Yeni kurumcu iktisat

Toplumsal iktisat

Bireye dayalı kurumsal iktisat

Temel iktisat


Yanıt Açıklaması:

Eski Kurumcu İktisat, Veblen ile Commons’ın görüşlerine dayalı olarak geliştirilen ve neoklasik iktisadi analizin iktisadi olayları anlamak ve açıklamak için geçersiz olduğunu, birey davranışlarının içinde bulundukları kurumsal kısıtlar bilinmeden anlaşılamayacağını, bu nedenle de iktisadi analizin kurumların iktisadi hayattaki rollerinin açıklanmasına yönelmesi gerektiğini savunan kurumcu ekoldür.

Yorumlar
  • 0 Yorum