İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1087433

Ekonomide dengenin eksik istihdam düzeyinde oluştuğunu belirten Keynes, bu yaklaşımın sonucunda neye ulaşmıştır?


Keynes, marjinalist yaklaşımın bazı özelliklerini içine alan psikolojik yaklaşıma ulaşmıştır.

Keynes devletin ekonomide etkin rol oynadığı müdahaleci kapitalist sistemin teorik alt yapısına ulaşmıştır.

Keynes, öznel yapıdan çıkarak genel ve milli yapıya vurgu yapan ulusal ekonomilerin genişletilmesi teorisine ulaşmıştır.

Keynes, kapitalist sistemin ön hazırlık dönemi olan varsayımları ve yöntemleri kullanarak devletin olmadığı ekonomik yapıya ulaşmıştır.

Keynes devletin ekonomide değişik hizmet ağlarında etkin olması gerektiği sonucuna ulaşarak sistematik bakış açısını ulusal ekonomiye yerleştirmiştir.


Yanıt Açıklaması:

Keynes’in ele aldığı ana konu ekonomide genel dengenin her zaman tam istihdam düzeyinde oluşup oluşmadığıdır. Keynes ekonomide  dengenin eksik istihdam düzeyinde de oluşabileceğini ortaya atmıştır. Modelinde, statik denge modeli dahil, marjinalist yaklaşımın bazı özelliklerini de içine alan öznel, psikolojik yaklaşım temelli bir sistem oluşturmuş ve devletin ekonomide etkin rol oynadığı müdahaleci kapitalist sisteme teorik altyapı kazandırmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum