İktisadi Düşünceler Tarihi Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 5 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ekonomide dengenin eksik istihdam düzeyinde oluştuğunu belirten Keynes, bu yaklaşımın sonucunda neye ulaşmıştır?


Keynes, marjinalist yaklaşımın bazı özelliklerini içine alan psikolojik yaklaşıma ulaşmıştır.

Keynes devletin ekonomide etkin rol oynadığı müdahaleci kapitalist sistemin teorik alt yapısına ulaşmıştır.

Keynes, öznel yapıdan çıkarak genel ve milli yapıya vurgu yapan ulusal ekonomilerin genişletilmesi teorisine ulaşmıştır.

Keynes, kapitalist sistemin ön hazırlık dönemi olan varsayımları ve yöntemleri kullanarak devletin olmadığı ekonomik yapıya ulaşmıştır.

Keynes devletin ekonomide değişik hizmet ağlarında etkin olması gerektiği sonucuna ulaşarak sistematik bakış açısını ulusal ekonomiye yerleştirmiştir.


2.Soru

Kurumcu iktisat kaç ekolden oluşur?


2

3

4

5

6


3.Soru

I. Toprağı işleyenler

II. Mülk (toprak) sahipleri

III. Devlet

Verilenlerden hangisi ya da hangileri Fizyokratların net hasılanın bölüşüldüğü sınıflar arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2008 krizinden sonra yeniden gündeme gelen makro iktisadi okullardan biri değildir?


Keynes makro iktisadı

Yeni Klasik okul

Yapısal okul

Yeni Keynesgil okul

Klasil okul


5.Soru

Sadece aşırı ciddi ekonomik bunalım dönemlerinde ortaya çıkan fiyatların genel düzeyinin sürekli olarak düşmesi olgusuna ne ad verilir?


Likitide tuzağı

Enflasyon

Deragülasyon

Faiz artışı

Deflasyon