İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #738490

I. Toprağı işleyenler

II. Mülk (toprak) sahipleri

III. Devlet

Verilenlerden hangisi ya da hangileri Fizyokratların net hasılanın bölüşüldüğü sınıflar arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


Yanıt Açıklaması:

Fizyokratlar toplumu üç ekonomik sınıfa ayırarak incelemişlerdir: Birincisi,
toprak sahipleri; İkincisi, tarım-balıkçılık-madencilikle uğraşan üretken sınıf; üçüncüsü, sanayi-ticaret
ve mali işlerle uğraşan kısır sınıf. Cevap C şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum