İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #742688

Kurumcu iktisat kaç ekolden oluşur?


2

3

4

5

6


Yanıt Açıklaması:

Kurumcu iktisat kendi içinde farklılaşma ve evrim içindedir. Bu bağlamda eski kurumcu iktisat ve yeni kurumcu iktisat olmak üzere iki ana kurumcu ekolden bahsedebiliriz.

  • Eski Kurumcu İktisat: Veblen ile Commons’ın görüşlerine dayalı olarak geliştirilen ve neoklasik iktisadi analizin iktisadi olayları anlamak ve açıklamak için geçersiz olduğunu, birey davranışlarının içinde bulundukları kurumsal kısıtlar bilinmeden anlaşılamayacağını, bu nedenle de iktisadi analizin kurumların iktisadi hayattaki rollerinin açıklanmasına yönelmesi gerektiğini savunan kurumcu ekol.
  • Yeni Kurumcu İktisat: Öncülüğünü Nobel iktisat ödülü kazanan Coase, Williamson ve North gibi iktisatçıların yaptığı ve yerleşik iktisadı analiz mantığını küçük değişiklikler yaparak, kurumsal yapıların oluşum ve gelişimini de bu mantıkla açıklayan kurumcu ekol.
Yorumlar
  • 0 Yorum