İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1125301

"Avrupalı bilim adamlarının yaptığı bir araştırmaya göre, televizyonda şiddet içerikli çizgi filmleri daha fazla izleyen çocukların arkadaşlarıyla oyunlarında daha fazla şiddet davranışları sergiledikleri belirlendi." Bir gazetede yayımlanan yukarıdaki haberin bilimsel bir değer taşıyıp taşımadığını aşağıdaki sorulardan hangisini sorarak anlayabiliriz?


Araştırmanın geçerlik ve güvenirliği nedir?

Haber hangi gazetede yayımlanmıştır?

Araştırmayı hangi ülkede, hangi üniversitede, kim yapmıştır?

Araştırmaya kim ve kaç denek katılmıştır?

Araştırma şiddet içerikli hangi çizgi filmleri konu almaktadır?


Yanıt Açıklaması:

“Amerika’nın X üniversitesinde görevli bilim adamlarının yaptığı bir araştırmaya göre orta yaşlı insanların ihtiyaç duydukları ortalama uyku süresinin Y olduğu tespit edilmiştir”. Veya; “Avrupalı bilim adamlarının yaptığı bir araştırmaya göre, anne babaların çocuk iletişiminde otoriter ve ceza verici olmaktan çok hoşgörülü ve özgürlükçü yaklaşımı benimsemesinin çocuğun zeka gelişimini daha olumlu etkilediği tespit edilmiştir”. Bu haberlere diğerlerinden daha çok güven atfetmenizin nedeni nedir? Bu güvenin nedeni, size ulaşan bu bilgilerin “bilimsel” nitelikli olduğunu düşünmenizdir. Bilimsel bilginin daha güvenilir olduğu, insanlar arasında genel kabulünün daha yüksek olduğu açıktır. Peki acaba “bilimsel” olduğu için bu kadar sorgusuz kabullendiğimiz “bilimsel bilgi” nasıl bir niteliği sahiptir? Bilimsel bilgiyi bu kadar geçerli ve güvenilir kılan nedir? Kitabımızın ikinci ünitesi bu konuyu ele almaktadır. Burada sorulması gereken ilk soru da bir bilgiyi geçerli ve güvenilir kılanın ne olup olmadığıdır. Haberin nerede yayınlandığı, kimin tarafından yapıldığı sorularının bilimsel nitelikle ilgili yoktur. Diğer sorular da geçerlik ve güvenirlik bağlamında zaten yanıtlanması gereken sorulardır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum