İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1278038

Aşağıdakilerden hangisi "sosyal psikoloji" alanını doğru olarak açıklayan bir ifadedir?


Bireyi belirleyen hareket etme, düşünme, duygulanma biçimlerinin bütününü inceler.

Toplum ve toplumsal yaşama ait olgu ve olayları inceler.

Bireyler üzerinde toplumsal şartların etkisini ve kişilerin birbiriyle etkileşimini inceler.

Bireylerin kültürel alanlardaki davranışları ve toplumların örgütlenme yapılarını inceler.

Bireylerin sınırsız tüketim, arzu, istek ve ihtiyaçlarının en uygun biçimde nasıl gerçekleştirilebileceğini inceler.


Yanıt Açıklaması:

Sosyal psikoloji bireyler üzerinde toplumsal şartların nasıl etki yaptığını inceler. Kişilerin birbiriyle etkileşimini irdelemek için önemli bir araçtır. Bu nedenle doğru yanıt c şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum