İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #570359

“Algılanan kalite (mediatör değişken) ile satın alma eğilimi arasında “pozitif” ilişki vardır.” ifadesinde satın alma eğilimi ne tür bir değişkendir?


Moderatör

Mediatör

Bağımlı

Bağımsız

Aracı


Yanıt Açıklaması:

Algılanan kalite (mediatör değişken) ile satın alma eğiliminin artması ya da azalması söz konusu eğilimin bağımlı değişken olduğunu gösterir. Algılanan kalite arttıkça satın alma eğilimi de artacak, azaldıkça satın alma eğilimi de azalacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum