İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #711218

Kavram                     Tanım
  • 1.Gözlem            X. Gözlem yoluyla bir hipotezdeki yargının                                            doğruluğunu veya yanlışlığını saptamak                                            amacıyla yapılan testlere denir.
  • 2.Evren                Y. Bir bilimsel araştırmada veri toplamak için                                        kullanılan tekniklerin genel adıdır.
  • 3.Değişken          Z. Neden sonuç ilişkisi kurulan ve karşılıklı                                            etkileşim durum ve düzeyleri incelenen                                            olgulara denir.
  • 4.Örneklem
  • 5.Sınama
 Yukarıda bilim ile ilgili verilen kavramların ve tanımların doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?


1-Y, 2-Z,  3-X

2-Y, 4-Z,  5-X

1-Y, 3-Z,  5-X

2-Z, 3-X,  4-Y

3-Y, 4-X,  5-Z


Yanıt Açıklaması:

Gözlem, bir bilimsel araştırmada veri toplamak için kullanılan tekniklerin genel adıdır. Değişken, neden sonuç ilişkisi kurulan ve karşılıklı etkileşim durum ve düzeyleri incelenen olgulara denir. Sınama ise,  gözlem yoluyla bir hipotezdeki yargının doğruluğunu veya yanlışlığını saptamak amacıyla yapılan testlere denir. Soru kökünde evren ve örneklem kavramlarının tanımları verilmemiştir. Evren, hakkında araştırma yaptığımız, belirli bir konuda niteliğini öğrenmek istediğimiz kitlenin bütünüdür. Örneklem ise, nüfusun genel özelliklerini yansıtan, yani nüfusun bütününü temsil niteliği taşıyan, yeterli büyüklükteki seçilmiş nüfus parçasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum