İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72067

I. Eleştirel yapı II. Sınanabilirlik III. Tekrarlanabilirlik IV. Gözlenen olgulardaki değişimin ölçümlenmesi V. Gözlenebilir olgularla ilgili olması Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bilimsel bilginin ayırt edici özellikleri arasında yer alır?


Yalnız I
I, II, III ve IV
I, II, III, IV ve V
I, III ve V
III, IV ve V

Yanıt Açıklaması: Yukarıda yer alan özelliklerin tamamı bilimsel bilginin ayırt edici özellikleri arasında yer alır.
Yorumlar
  • 0 Yorum