İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1076449

8. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin güvenilirliğini sağlamak için dikkate alınan unsurlardan biri değildir?


Güvenilirlik, bilimsel bilginin evrenselliği ile ilgilidir.

Bilimde genelleme için tekrarlı doğrulamalar gerekir.

Tekrarlı sınamalarda aynı bulgulara ulaşabilmenin ön koşulu ölçme aracının güvenilir olmasıdır.

Bilimde genelleme için tekrarlı sınamalar gerekir.

Aynı ölçme aracıyla yapılan tekrarlı ölçümlerde aynı bulgulara ulaşmak gerekir.


Yanıt Açıklaması:

Güvenilir olması gerekenin gerçekte ne olduğu konusunda da farklı yaklaşımlar vardır. Güvenilirliği de geçerlilik gibi ölçme aracının bir niteliği olarak gören yaklaşımlar olmakla birlikte, aynı ölçme aracıyla yapılan tekrarlı ölçümlerde aynı bulgulara ulaşmak olarak değerlendiren yaklaşımlar da vardır. Güvenilirlik, bilimsel bilginin evrenselliği yani genel geçerliğiyle ilgilidir. Bilimde genellenebilir ve evrensel bilgilere ulaşma çabası vardır. Elbette genelleme için tekrarlı sınamalar gerekir. Tekrarlı sınamalarda aynı bulgulara ulaşıldığı görüldüğünde, güvenilirlikten bahsedilebilir. Tekrarlı sınamalarda aynı bulgulara ulaşabilmenin ön koşulu şüphesiz ölçme aracının güvenilir olmasıdır. Bununla birlikte, bulguların güvenilirliğinden emin olmak için tekrarlı sınamalarda aynı bulgulara ulaşmak gerekir. Bunun için araştırmacıların bilimsel çalışmalarını tekrarlanabilirliğe uygun detayda raporlamaları gerekir. Bu yüzden doğru yanıt B seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum