İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1124576

Teorilerdeki olgusal ve ilişkisel önermelerden hareketle hipotezler oluşturup, hedef nüfus açısından teorinin ilgili önermesinin geçerli olup olmadığını sınama.............. olarak tanımlanır.

 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Tümevarım

Sentez

İlerici somutlama

Soyutlama

Tümdengelim


Yanıt Açıklaması:

Doğru yanıt E seçeneğidir. Çünkü, teorilerdeki olgusal ve ilişkisel önermelerden (tüm’den) hareketle hipotezler oluşturup, hedef nüfus açısından teorinin ilgili önermesinin geçerli olup olmadığını sınamaya “tümdengelim” denir. Tümevarım ve tümdengelim yaklaşımları, bilimin eleştirel yapısının da göstergesi niteliğindedir. Tümevarım yoluyla ne olduğu ve nasıl oluştuğu “keşfedilen” olgular ve olgular arası ilişkilerin doğruluğu, tümdengelim yaklaşımıyla “sınanır”.

Yorumlar
  • 0 Yorum