İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1140623

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin sahip olduğu özelliklerden biri olamaz?


Ölçüme dayanması

Tekrarlanabilir olması

Sınanabilir olması

Öznel olması

Genellenebilir olması


Yanıt Açıklaması:

Bilimsel bilgi öznel olamaz. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum