İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1198600

I.Araştırmalarda yöntem açısından çeşitlilik sağlanaması

II.İletişim fakültesi sayısının yetersizliği

III.Var olan modellerin pekiştirilmesine dönük çalışmalar yapılması

IV.Teknolojk yetersizliklerin uygulamaya imkan tanımaması

V.Uluslararası düzeyde araştırma yapılamaması

  

Türkiye'deki iletişim araştırmalarını değerlendiren Tozgöz ve Aziz'in görüşleri doğrultusunda bu araştırmalara getirilen eleştiriler genel olarak yukarıdakilerden hangileridir?


I, III, V

I, II, III

III, IV, V

II, III, IV

II, IV, V


Yanıt Açıklaması:

Türkiye’de yapılan iletişim çalışmaları Aziz (2005) ve Tokgöz (2006) tarafından değerlendirilmiş olup genel nitelikli bazı sonuçlar ortaya konulmuştur. Yapılan araştırmalarda yöntem açısından çeşitlilik sağlanamadığı, genelde var olan modellerin pekiştirilmesine dönük çalışmalar yapıldığı, yeni modellerin üretilemediği, ulusal ve uluslararası düzeyde kapsamlı araştırmaları yapmada kaynak sıkıntısı yaşandığı belirtilmektedir. Sunulanlar arasında en dikkate değer öneri olarak da iletişim alanında öğrenim gören öğrencilerin mutlaka araştırma yöntemleri dersi almaları gereği vurgulanmaktadır. Belki bu yolla hem nicel hem de nitel açıdan yeterli araştırmalar yapılarak alanın gelişimine daha kısa sürede önemli katkılar sağlanabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum