İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #570212

Kavramsallaştırma ve keşfetme hangi yaklaşımı temel alır?


Gözlem

Deney

Görüşme

Tümdengelim

Tümevarım


Yanıt Açıklaması:

Bilimsel araştırmaların yöntemlerine kılavuzluk eden iki temel yaklaşım tümevarım ve tümdengelimdir. Bilimsel araştırmanın amaçları dikkate alındığında; kavramsallaştırma ve keşfetmenin “tümevarım”, sınamanın “tümdengelim” yaklaşımlarını yansıttığı söylenebilir. Tümevarım yaklaşımında “teorik/olgusal genelleme” hedeflenir.

Yorumlar
  • 0 Yorum