İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71595

Aşağıdakilerden hangisi “birincil veri'' tanımına girer?


Araştırmacı tarafından toplanan daha önce uygulanmış anket kayıtları
Araştırmacı tarafından toplanan gözlem notları
Literatür taramalarından elde edilen bilgiler
TÜİK verilerinden elde edilen bilgiler
Araştırmacı tarafından toplanan odak grup görüşme sonuçları

Yanıt Açıklaması: Araştırmacının bizzat kendi gözlemleri sonucu elde edilen verilere “birincil veri” denir. Araştırmacı amaçları doğrultusunda birinci elden gözlem yapar ve sonuçlarını kaydederek kendi verilerine ulaşır. Soruda araştırmacı tarafından toplanan gözlem notları birincil veri kaynağını oluşturur.
Yorumlar
  • 0 Yorum