İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72037

I. Gözlenen olgulardaki değişimin ölçümlenebilmesi. II. Tekrarlanabilir olması. III. Öznel yorumlara açık olması. IV. Gözlenebilir olgularla ilgili olması. V. Sınanabilir olması. Yukarıda sıralanan ifadeler bağlamında, aşağıdakilerden hangisinde bilimsel bilginin ayırt edici özellikleri tam olarak verilmiştir?


I ve II
I, II ve III
I, II, IV ve V
I, III, IV ve V
Hepsi

Yanıt Açıklaması: Bilimsel bilgiler nesneldir.
Yorumlar
  • 0 Yorum