İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72114

I. Schramm II. Lerner III. Opler IV. Cantril V. Speier Yukarıda yer alan araştırmacılardan hangisi/hangileri II. Dünya Savaşı sırasında ve onu izleyen dönemde iletişim araştırmalarına katkı sağlamıştır?


I, II, III, IV ve V
I, II ve III
II ve IV
I, III ve V
IV ve V

Yanıt Açıklaması: İkinci Dünya Savaşı sırasında ya da izleyen dönemde savaşın etkisiyle kitle iletişimi, propaganda ve toplumsal çözümlemelere dayanan önemli iletişim araştırmalardan bazıları, ilgili dönemin iletişim araştırmaları geleneğini yansıtması açısından kısaca şöyle özetlenebilir: •Schramm (1954) tarafından yazılan iletişimin nasıl gerçekleştiğini, iletişim süreçlerini, iletinin kodlanmasındaki kuralları anlatan “İletişim Nasıl İşler?” isimli makale •Lerner’in (1963) propaganda da önceden kazanılmış bilgi, değer ve inançların yanı sıra ortamı dikkate alan “Propagandada Etkililik: Koşullar ve Değerlendirme” isimli çalışması •Leighton ve Opler (1963) tarafından Japon askerlerinin moral gücüne ilişkin “Japonya’ya Karşı Psikolojik Savaşta Psikiyatri ve Uygulamalı Antropoloji” çalışması • Buchanan ve Cantril (1963) tarafından toplumların birbirleri hakkında yaptıkları akılcı olmayan değerlendirmelere ilişkin ”Ulusların Kalıp Yargıları” konulu çalışma •Speier’in savaşı kazanmanın fiziksel güç kadar savaşma azmine bağlı olduğunu belirten ancak propaganda yöntemlerini şiddetle eleştiren “ Psikolojik Savaş Hakkındaki Düşüncelerin Yeniden Değerlendirilmesi” isimli makale
Yorumlar
  • 0 Yorum