İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1102652

I. evrene dair sistemli biçimde veriler elde etmek

II. elde edilenleri diğer verilerle mantıksal ve anlamlı biçimde ilişkilendirmek

III. duyulardan bağımsız çalışmak

IV.  ulaşılan yargıları alternatif gözlem ve ilişkilendirmelerle tekrarlı sınamalara tabi tutmak

V. örüntü oluşturacak şekilde bir kavramsal sistem oluşturmak

Yukarıdakilerin hangileri bilimin tanımda yer alır


I, III ve V

II, III, IV ve V

I, II, ve IV

III, IV ve V

I, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Bilim; gözlemleyebildiğimiz evrene dair sistemli biçimde veriler elde etmek, elde edilenleri diğer verilerle mantıksal ve anlamlı biçimde ilişkilendirmek ve ulaştığımız tüm yargıları alternatif gözlem ve ilişkilendirmelerle tekrarlı sınamalara tabi tutmaktır

Yorumlar
  • 0 Yorum