İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1109510

Aşağıdaki hangi sıralama küçükten büyüğe düşünüldüğünde doğrudur?


Bilgi-veri-bulgu

Bilgi-bulgu-veri

Bulgu-veri-bilgi

Veri-bulgu-bilgi

Bulgu-bilgi-veri


Yanıt Açıklaması:

Yanıt D'dir. Veriler amaca göre işlenerek (analiz edilerek) daha üst
soyutlama seviyesine ulaşırlar ve “bulgu” haline gelirler. Bulguların da bilgi haline
ulaşabilmesi için daha üst soyutlama seviyelerine ihtiyaç vardır. Bulgu ancak soyutlama bağlamı ve mantıksal kurgusu gerekçelendirilerek
açıklandığı koşulda bilgi olma niteliğine kavuşur. Sıralama veri-bulgu-bilgidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum