İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1252050

Aşağıdakilerden hangisi Odak Grup çalışmalarının amaçlarından biri değildir?


Bir ürün kategorisine ilişkin tüketici algılarını, tercihlerini ve davranışlarını anlamak

Yeni ürünün satış rakamlarını öğrenmek

Yeni ürün fikirleri hakkında izlenimler elde etmek

Eski ürünler ile ilgili yeni fikirler üretmek

Hazırlanacak reklamlar için yaratıcı fikir ve malzemeler geliştirmek


Yanıt Açıklaması:

Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum