İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #558653

Neden sonuç ilişkisi kurulan ve karşılıklı etkileşim durum ve düzeyleri incelenen olgulara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Değişken

Veri

Hipotez

Gözlem

Bilgi


Yanıt Açıklaması:

Bilim; (en genel haliyle) olgular arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin yapısını çözümlemeye yarar. Neden ve sonuç arasındaki yapısal ilişkiyi çözümlediğimiz zaman; nedenleri değiştirerek (manipüle ederek), sonuçları daha istendik hale getirebiliriz. Buna göre neden sonuç ilişkisi kurulan ve karşılıklı etkileşim durum ve düzeyleri incelenen olgulara “değişken” denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum