İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #570141

  1. Araştırmacıların bireysel olarak güçlü ve zayıf yanları
  2. Finansal olanaklar
  3. Fiziksel olanaklar
  4. Gözlem kitlesinin niteliği
  5. Araştırılan olgunun niteliği

Yukarıdaki faktörlerden hangisinin/hangilerinin yöntem tasarımında etkili olduğu söylenebilir?


I ve II

II, III ve V

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V

I, II, III ve V


Yanıt Açıklaması:

Yöntem tasarımında; araştırmacıların bireysel olarak güçlü ve zayıf yanları, finansal, fiziksel ve zaman olanakları, gözlem kitlesinin niteliği, araştırılan olgunun niteliği ve hatta mevcut bilimsel konjonktürdeki akımlar dahi etkili olur.

Yorumlar
  • 0 Yorum