İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72061

Bir araştırmacının araştırmasında "bu çalışıyor mu?" diye sorması durumunda araştırma yapısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Keşfedici araştırma
Açıklayıcı araştırma
Tanımlayıcı araştırma
Sınayıcı araştırma
Betimleyici araştırma

Yanıt Açıklaması: Bilimsel araştırma amaçlarında yol gösterici olan diğer yaklaşım, “bu çalışıyor mu” tarzı soruların yol göstericiliği ile açıklanabilir. Bu tip araştırmalar özü itibariyle “sınama” araştırmalarıdır. Daha önce yapılan kavramsallaştırma ve keşfetme araştırmalarından hareketle oluşturulan teorilerdeki önermeler hipotez formunda ifade edilerek sınanır.
Yorumlar
  • 0 Yorum