İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1081570

Bir bilimsel araştırmada yeme miktarıyla, kilo miktarı arasındaki ilişkinin yapısında değişime neden olan ……………… değişkenlere örnek olarak; yemeğin lezzetine yönelik algı, yemeğe başlarkenki açlık düzeyi gösterilebilir. Aynı ilişkisel yapıda değişime neden olan ……………… değişkenlere örnek olarak, cinsiyet, yemeğin kalori değerleri gösterilebilir.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru olarak tamamlar?


Bağımlı, bağımsız

Bağımsız, bağımlı

Moderatör, mediatör

Mediatör, moderatör

Bağımsız, kontrol


Yanıt Açıklaması:

Bağımsız değişken olan yeme miktarıyla, bağımlı değişken olan kilo miktarı arasındaki ilişkinin yapısında değişime neden olan mediatör değişkenlere örnek olarak; yemeğin lezzetine yönelik algı, yemeğe başlarkenki açlık düzeyi gösterilebilir. Aynı ilişkisel yapıda değişime neden olan moderatör değişkenlere örnek olarak, cinsiyet, yemeğin kalori değerleri gösterilebilir. Bu iki değişken arasındaki ilişkiye anne baskısı mediatör, hormon düzensizliği moderatör değişken olarak etki edebilir. Elbette bu öngörüleri analizlerle sınamak gerekir.

Yorumlar
  • 0 Yorum