İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1102890

Bir bilimsel araştırmada veri toplamak için kullanılan tekniklerin genel adı nedir?


Hipotez

Kavramsal Tanım

Nirengi

Sınama 

Gözlem


Yanıt Açıklaması:

Bir bilimsel araştırmada veri toplamak için kullanılan tekniklerin genel adı "gözlem"dir. Her araştırmanın amacı doğrultusunda nasıl bir gözlem yapılması gerektiği yani uygun veri toplama teknikleri tasarlanır. Bu nedenle doğru yanıt e şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum