İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1225565

İletişim araştırmalarında çalışmanın yapıldığı dönemdeki toplumsal değişimleri dikkate alma geleneğine ne ad verilir?


Tarihsel bakış açısı

İdeolojik paradigmalar

İletişim teknolojilerinin evrimi

Süreç ve göstergebilim

İşlevsel yaklaşım


Yanıt Açıklaması:

Tarihsel bakış açısı; toplumsal bağlamı, yani iletişim araştırmalarının yapıldığı dönemdeki toplumsal değişimleri dikkate almayı gerektirmektedir. İletişim araştırmalarını tarihsel süreçte değerlendirme, ilgili dönemlerdeki öteki önemli değişkenleri de göz önünde bulundurarak bütünsel bir bakış açısı geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum