İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #403278

Bilimsel araştırmalarda yöntem desenlemesinin önemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Araştırmanın amacına uygunluk açısından önemlidir. 
Kaynakçada atıf sayısını artırmak açısından önemlidir. 
Kaynakçada atıf sayısını artırmak açısından önemlidir. 
Uygun gözlem grubunun belirlenmesi açısından önemlidir. 
Bulguların geçerliliği açısından önemlidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum