İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #405428

İkinci Dünya Savaşı dönemlerindeki etki araştırmalarının temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?


Davranışçılık
Alan kuramı
Göstergebilim
Teknolojik belirlenimcilik
Kültürel çalışmalar

Yorumlar
  • 0 Yorum