İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #554602

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iletişim araştırmalarının tarihi irdelenirken incelenmesi gereken alanlardan değildir?

 


İletişim teknolojilerinin evrimi

 

İletişim becerileri

 

İletişimin temel bileşenleri

 

İdeolojik paradigmalar

 

İletişimde süreç ve gösterge bilim


Yanıt Açıklaması:

İletişim araştırmalarının tarihini değerlendirirken temel alınabilecek ölçütlerden biri, iletişim teknolojilerinin evrimi olabilir çünkü iletişimin tarihi büyük ölçüde iletişime aracılık eden ortamların tarihidir. İletişim araştırmalarının tarihi, iletişimin temel bileşenleri açısından da irdelenebilir. İletişimin özünde içerik ve ilişki olmak üzere başlıca iki boyut bulunmaktadır. İletişim araştırmalarını değerlendirirken yararlanılabilecek başka bir ölçüt de araştırmaların temel aldığı ideolojik paradigmalar olabilir. Buna göre iletişim araştırmaları ya yerleşik/egemen paradigma ya da alternatif/eleştirel paradigma altında sınıflandırılmaktadır. İletişim çalışmaları süreç ve gösterge bilim temelinde de sınıflandırılmaktadır. Süreç yaklaşımlarında genelde ileti aktarımı amaçlanmaktadır. Göstergebilim yaklaşımında ise anlamların üretimi ve değişiminin anlaşılması amaçlanmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum