İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #558148

Bir araştırmada, araştırma amacına “nasıl” ulaşılacağı ve “neden” böyle yapılmasının tercih edildiğinin açıklandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


Özet

Giriş

Alanyazın Taraması

Yöntem

Sonuç


Yanıt Açıklaması:

Bilimsel araştırmaların raporlamasında belirli ilkeler vardır. “Yöntem” bölümü, bilimsel araştırma raporlarında yer alan temel bölümlerden biridir. Bu bölümde araştırma amacına “nasıl” ulaşılacağı ve “neden” böyle yapılmasının tercih edildiği gerekçeleriyle açıklanır. Bunun nedeni sonraki araştırmalarda aynı yöntem tasarımıyla gözlemlerin “tekrarlanabilirliğine” olanak sağlamaktır. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum