İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #558565

Bir bilimsel araştırmada tekrarlı sınamalarda aynı sonuca ulaşılması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?


Güvenilirlik

Geçerlilik

Olgusallık

Mantıksallık

Nesnellik


Yanıt Açıklaması:

Bilimsel araştırmalarda tekrarlı sınamalar sonucunda aynı verinin elde edilmesi o çalışmanın güvenilirliğini gösterir. Güvenilir olması gerekenin gerçekte ne olduğu konusunda farklı yaklaşımlar vardır. Güvenilirliği ölçme aracının bir niteliği olarak gören yaklaşımlar olmakla birlikte, aynı ölçme aracıyla yapılan tekrarlı ölçümlerde aynı bulgulara ulaşmak olarak değerlendiren yaklaşımlar da vardır. Başka bir ifadeyle, güvenilirlik bilimsel bilginin evrenselliği yani genel geçerliliğiyle ilgilidir. Geçerlilik ise bilimsel bulguların doğru olması, gerçeği göstermesidir. Geçerli olması gerekenin gerçekte ne olması gerektiği konusunda da farklı yaklaşımlar vardır. Geçerlilik genellikle ölçme aracının bir niteliği olarak görülür. Diğer yandan geçerlilik niteliği atfedilen; araştırma tasarımı, ölçme aracı veya bulgular olarak değerlendirilebilmektedir. Olgusallık, mantıksallık ve nesnellik bilime ait özellikler olup, tanımı karşılamamaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum