İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #570355

“Algılanan fiyat ile algılanan kalite arasında pozitif bir ilişki vardır.” ifadesinde algılanan kalite ne tür bir değişkendir?


Mediatör değişken

Moderatör değişken

Bağımlı değişken

Bağımsız değişken

Aracı değişken


Yanıt Açıklaması:

Bağımlı ve bağımsız değişken arasında gözlenen ilişkinin şiddetini, bu değişkenlerle olan farklı ilişkisi nedeniyle azaltan veya ortadan kaldıran değişkene “mediatör değişken” denir. Algılanan fiyat (bağımsız değişken) ile algılanan kalite (mediatör değişken) arasında “pozitif” ilişki vardır. Yani bir ürünün fiyatının yüksek olmasını bize onun kaliteli olduğunu düşündürür.

Yorumlar
  • 0 Yorum