İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71586

Verilerin bir amaç doğrultusunda seçilmesi, sınıflandırılması ve ilişkilendirilmesiyle ulaşılan sonuca ne ad verilmektedir?


Bilgi
Bulgu
Soyutlama
Geçerlilik
Güvenilirlik

Yanıt Açıklaması: Verilerin bir amaç doğrultusunda seçilmesi, sınıflandırılması ve ilişkilendirilmesiyle ulaşılan sonuca bulgu denilmektedir. Doğru cevap B şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum