İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1153516

Bir araştırmanın sınırlılıkları hangi unsurlardan kaynaklanabilir?


Amaç, öznellik

Örneklem, bulgu

Varsayım, örneklem

Amaç, literatür

Kapsam, yöntem


Yanıt Açıklaması:

Yanıt E'dir. Sınırlılıklar kapsam ve yöntemden kaynaklanabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum