İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1170246

Bilimsel bilgi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Bilimsel bilgi gözlemlenebilir olgularla ilgilidir.

İnsan düşünce ve duyguları bilimsel araştırma alanı dışındadır.

Doğrudan veya dolaylı olarak gözlemlenebilir olmayan olgular bilimsel araştırma kapsamı dışındadır.

Gözlenen olgulardaki değişimin ölçümlenmesi bilimsel bilginin temellerindendir.

Tekrarlanabilirlik bilimsel bilginin ayırt edici özelliklerindendir.


Yanıt Açıklaması:

İnsan düşünce ve duyguları doğrudan gözlenebilir bir niteliğe sahip olmamasına rağmen bilimsel araştırma alanı içine girmektedir. Duygu ve düşüncelerin davranışa yansımaları olduğu için gözlenebilir olan davranış yoluyla duygu ve düşünce hakkında yorum yapılabilir. Bu nedenle doğru yanıt b şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum